Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "KOPERNIK" - Rypin "Jutrzenka" 11.08.2012 Spotkanie rozpoczął Tadeusz – mandatariusz intergrupy.
12 Kroków odczytał – Zbyszek, 12 Tradycji – Sławek, 12 Koncepcji – Tomek. Zebrani przedstawili się z imienia i pełnionych służb.

Ustalono plan spotkania:
1.    Sprawozdanie z ostatniego spotkania Regionu.
2.    Sprawozdanie z grup.
3.    Sprawozdanie łącznika do spraw Internetu.
4.    Sprawozdanie kolportera.
5.    Sprawozdanie delegata BSK
6.    Sprawozdanie skarbnika.
7.    Wolne wnioski.

ad.1.  Sprawozdanie z ostatniego spotkania Regionu przedstawił Tadeusz.

ad.2.  Sprawozdanie z grup m.in.
Magda (Brylant - Toruń) – we wrześniu odbędzie się mityng roboczy. Tematami pierwszej części mityngu jest nasz  rozwój osobisty lub problem. Grupa pracuje na krokach, omawiane są tradycje
Leszek (Odwaga - Toruń) – przychodzą nowi, Zbyszek jest odpowiedzialny za skrzynkę e- mail grupy, grupa zaopiniowała pozytywnie ulotkę i broszurę proponowana przez Region. Grupa posiada pamiątkową pieczątkę, którą może potwierdzać uczestnictwo w mityngach. Grupa odkłada część z 7 tradycji na 40-lecie AA w Polsce oraz 30-lecie Regionu.
Zbyszek (Przymierze – Brodnica) Będą wybory do służb w październiku. Grupa jest za nową ulotką i broszurą. Grupa zaprasza na swoją 10-tą rocznicę  6.10.2012r na godz. 18,00.
Edek(Ala – AŚ Toruń) – w dniu 26.07. Odbył się mityng otwarty, na którym było 30 osób w tym psycholog oraz przedstawiciel służb więziennych. Grupa istnieje 17 lat. Proponuje się, aby mityngi otwarte były w godzinach przedpołudniowych, wtedy będzie więcej przedstawicieli ze służb więziennych. Zostały wybrane służby, mandatariuszem został Kazik. Grupa „Nadzieja” przekazała nam materiały AA.Prosimy inne grupy o dalszą literaturę, nawet starsze wydania. Grupa ma zamiar zorganizować mityng spikerski.

ad.3. Leszek – łącznik d/s Internetu – skrzynkę e-mail obsługuje z-ca łącznika Zbyszek. Rozesłano ulotki, broszury oraz program warsztatów dla służb. Na następnym spotkaniu będą warsztaty „AA w Internecie”.    Prosi o przesyłanie swoich świadectw, które zamieszczane są na stronie internetowej, intergrupy. Grupy odpowiadają za dane zamieszczane na stronie internetowej i prosi o ich aktualizację. Prosi o wykorzystywanie zakładki AKTUALNOŚCI na stronie internetowej intergrupy, w której można umieszczać wiadomości z poszczególnych grup takie jak rocznice, zmiany dotyczące mityngów.ad.5. Tadeusz – delegat Służb Krajowych przedstawił sprawozdanie ze spotkania BSK. Można przekazywać mi w kopercie pytania i informacje do BSK, które zawiozę do Warszawy. Odbędą się warsztaty dla Rzeczników Intergrup w Sielpi.

ad.7. Wolne wnioski:
- Intergrupa jest za wydaniem ulotki, „Dokąd Zmierzasz?” i broszury „Posłanie Służby AA”.
- Odbyły się wybory łącznika ds., ZK i AŚ – w tajnym głosowaniu i jednogłośnie wybrano Edka.
- Intergrupa proponuje stworzyć listę osób chętnych do sponsorowania. Sugeruje się , aby te osoby miały swojego sponsora. Prosi o przedyskutowanie tego na grupach a na następnym spotkaniu rzecznicy grup przekażą opinię i listę ewentualnych chętnych. Lista ta miałaby być aktualizowana przez łącznika ds. internetu intergrupy.

                 Następne spotkanie na grupie Odwaga Toruń ul. Kasztanowa 16 

dnia 13.10.2012.  15.30 – Komisje, 
16.00 Warsztaty - „AA w Internecie”. Intergrupa o 17.00.

Pisała – sekretarz RR - Barbara